Bắt đầu một topic mới

Lập kế hoạch

Tôi đang muốn triển khai xây dựng bộ kế hoạch cho DN của mình nhưng chưa rõ thành phần của bộ kế hoạch trong DN là gì?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận